fbpx
  • Suomi
    • ruotsi
    • englanti

Päiväkoti Ankkalampi – Ankdammen – Duckies

- kaupungin parasta varhaiskasvatusta

Lapsen laadukas arki turvataan Ankkalammen päiväkodeissa täyttämällä seuraavat asiakaslupauksen osa-alueet:

  • varhaiskasvatusta turvallisessa ja kodinomaisessa ympäristössä pienissä ryhmissä, kaksikielisessä ilmapiirissä
  • laadukkaissa ja turvallisessa toimintaan suunnitelluissa toimitiloissa
  • ammattitaitoisen, motivoituneen ja sitoutuneen henkilökunnan tuottamana.

Lupauksemme perustuu arvoihimme ja kertoo kasvatuskumppanuudesta, joka tuottaa laadukkaita varhaiskasvatuskokemuksia koko perheelle.

Varhaiskasvatus

Ankkalammessa varhaiskasvatusta toteutetaan leikkiin, liikkumiseen, taiteisiin ja kulttuuriperintöön perustuvalla monipuolisella pedagogisella toiminnalla, joka mahdollistaa lapsille myönteisiä oppimiskokemuksia. Haluamme tarjota jokaiselle lapselle turvallisen oppimisympäristön, jossa opettelemme uusia asioita leikin, liikkumisen, oivaltamisen ja oppimisen ilon kautta. Suunnittelemme ja toteutamme toimintaa lapsen iän ja kehityksen mukaan. Jokainen lapsi tulee kohdatuksi yksilöllisesti ja pääsee kehittymään turvallisessa ja virikkeellisessä ympäristössä uusia taitoja harjoitellen. Ankkalammen tavoitteena on tukea lapsen kasvua ja kehitystä päivähoitopäivän aikana tarjoamalla monipuolinen ja turvallinen kasvu- ja oppimisympäristö.

Ankkalammen varhaiskasvatus perustuu varhaiskasvatuslakiin, valtakunnalliseen Varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin sekä eri kaupunkien varhaiskasvatussuunnitelmiin (Helsinki, Espoo, Kauniainen ja Turku). Lisäksi käytössämme on Ankkalammen oma toimintasuunnitelma. Ankkalammen oman toimintasuunnitelman lisäksi jokaisella yksiköllä on oma vuosisuunnitelmansa. Vuosisuunnitelman laatimiseen osallistuu aina koko päiväkodin henkilökunta.

Ankkalampi tarjoaa korkeatasoiset ja laatuvaatimukset täyttävät päiväkotitilat, jotka ovat viihtyisät ja kodinomaiset, mutta myös esteettisesti kauniita ja oppimista edistäviä. Kun päiväkodit pidetään mahdollisimman pieninä, henkilökunta pystyy huomioimaan jokaisen lapsen, tukemaan, pitämään sylissä, lohduttamaan sekä auttamaan sekä kasvussa että kehityksessä. Tavoitteena on tarjota jokaiselle lapselle laadukas arki, jossa on turvallista oppia, kasvaa ja kehittyä. Päiväkotiemme toiminta perustuu Ankkalampi päiväkotien yhteisiin arvoihimme, jossa lupaamme tarjota laadukasta varhaiskasvatusta ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan avulla, pienissä ja kodinomaisissa yksiköissämme, kaksikielisessä toimintaympäristössä. 

Laatu

Ankkalammen päiväkodeissa panostamme varhaiskasvatuksen sisältöön ja palveluun. Jokainen lapsi saa huomiota niin ryhmässä kuin yksilöllisesti varhaiskasvatuspäivän aikana ja voi harjoitella turvallisessa ympäristössä uusia taitoja.

Koulutamme ja kehitämme itseämme jatkuvasti, jotta voimme täyttää toimintaamme kohdistuvat odotukset. Arvostamme suuresti rakentavaa palautetta ja kehittämisehdotuksia. Lasten ja perheiden osallistaminen on meille ensiarvoisen tärkeää, koska työtä tehdään tiiviissä yhteistyössä perheiden kanssa.

Arvostamme yhteistyötä valvovan viranomaisen kanssa, koska niin varhaiskasvatuksemme laatu kuin toimintamme turvallisuus ovat meille toimintamme edellytys.

Yksityisen päiväkodin toiminnan perusedellytys on tyytyväiset asiakkaat. Toiminnan elinehto on laadukas palvelu.

Ikäryhmätasoinen pienryhmätoiminta

Toteutamme Ankkalammen kaikissa päiväkodeissa ajatustamme lapsen laadukkaasta arjesta. Pienet päiväkotimme takaavat sen, että lapsiryhmämme ovat pieniä kooltaan ja arjessa voidaan toteuttaa ikäryhmätasoista pienryhmätoimintaa. Ikäryhmätasoisen toiminnan tavoitteena on kasvattaa tasapainoisia ja omatoimisia lapsia, jotka onnistumiskokemusten myötä saavat terveellä tavalla vahvan itsetunnon.

Ankkalampi tarjoaa päivähoitoa ja varhaiskasvatusta 1 – 6 -vuotiaille eli mineistä mestareihin. Mini-Ankoissa huomioidaan erityisesti alle kolmivuotiaat lapset ja heidän tarpeensa. Mestari-Ankoissa saadaan taas mestariopit esiopetusikävuonna koulua varten!

Tästä syystä tarjoamme Ankkalammen perheille kaupungin parasta varhaiskasvatusta! 

TARINAMME

Ankkalammen tarina sai alkunsa Helsingin Kulosaaressa, kun kaksi Hankenin käytäviltä toiselleen tuttua äitiä ystävystyi hiekkalaatikon äärellä molempien ollessa esikoistensa kanssa kotona.

Kotona olo vuosien aikana kuuntelimme, kuinka moni vanhempi harmitteli päivähoidontilannetta; ei hoitopaikkoja, isoja ryhmiä, homepäiväkoteja ja jopa monien kilometrien (ja näin ollen minuuttien) päiväkotimatkoja, jos perhettä onnisti saada paikka. Huomasimme myös esikoistemme siirtyessä kerhoon ja puolipäivähoitoon, että poikamme kolmen vuoden aikana hiekkalaatikolla puistotäti-Mariannen avulla saavutettu toiminnallinen kaksikielisyys katosi. Saimme lisää lapsia. Ajan myötä meille molemmille tuli tarve laittaa lapset päiväkotiin.

Ajatus siitä, mitä tahdoimme päiväkodiltamme, oli alusta asti selvä. Suunnittelu kesti kuitenkin pari vuotta. ”Hyvin suunniteltu, on puoliksi tehty”, sanoo suomalainen sananlasku. Ankkalammen tarinan kohdalla se näyttää pitävän paikkansa. Tammikuussa vuonna 2010 aukesi ensimmäinen yksikkömme ja tänä päivänä palvelemme jo useammassa kaupungissa ja yli 20 päiväkodissa. Vaikka vastuu onkin nyt toisella meistä, toimimme edelleen saman suunnitelman pohjalta: tahdomme tarjota kaupungin parasta varhaiskasvatusta!

Ja Oy Ankkalampi – Ankdammen Ab on edelleen pieni, kotimainen ja yksityinen päiväkotiketju.

Heidi-Ankka
Päiväkotiyrittäjä 

Ankkalampi

Tule tutustumaan Ankkalampeen