fbpx
  • Suomi
    • ruotsi
    • englanti

Päiväkoti Ankkalampi – Ankdammen – Duckies

- kaupungin parasta varhaiskasvatusta

Päiväkotimme ovat pieniä, kodinomaisia, toiminnallisen kaksikielisyyden lähipäiväkoteja, joissa turvataan lapsen laadukas arki & kasvurauha. 

Ankkalampi päiväkoti lapset leikkii

LAPSEN LAADUKAS ARKI

Meillä Ankkalammessa turvataan lapsen kasvurauha! Yksityisen päiväkodin toiminnan perusedellytys on tyytyväiset asiakkaat. Pärjäämisen elinehto on laadukas varhaiskasvatus ja hyvä palvelu. Päiväkodin sydän on sen henkilökunta. Sen lapsilähtöisyys, ammatillisuus ja motivaatio turvaavat lapsen laadukkaan arjen. Päiväkoti Ankkalampi on jatkuvasti kehittyvä organisaatio, jonka toiminnan lähtökohtana on hyvä yhteistyö perheiden kanssa ja pitkäaikainen kasvatuskumppanuus!

Toiminta-ajatus

Päiväkoti Ankkalampi on hyvinvoinnin, laadukkaan arjen ja toiminnallisen kaksikielisyyden yksityinen päiväkoti. Samalla se on ammattitaitoisen ja motivoituneen henkilökunnan työpaikka sekä kasvatuskumppanuuteen sitoutuneiden ja lapsiinsa panostavien vanhempien vaihtoehto, jossa lapset, henkilökunta sekä vanhemmat ovat tiiviissä vuorovaikutuksessa keskenään. Päiväkoti Ankkalammessa tarjotaan lapselle turvallinen kasvu- ja toimintaympäristö, jossa pedagoginen opetus tapahtuu lapsen äidinkielellä, samalla kun päiväkodissa opetellaan ja saadaan ymmärrys toiminnalliseen kaksikielisyyteen.

Toiminnallinen kaksikielisyys
- helppo tapa lapsen oppia kieltä!

Päiväkoti Ankkalammessa tarjotaan lapselle turvallinen kasvu- ja toimintaympäristö, jossa pedagoginen opetus tapahtuu lapsen äidinkielellä, samalla kun päiväkodissa opetellaan ja saadaan ymmärrys toiminnalliseen kaksikielisyyteen. Toiminnallinen kaksikielisyys on vieraan kielen omaksumismalli, jossa kieli omaksutaan käyttämällä sitä luonnollisissa yhteyksissä ja mielekkäissä tilanteissa. Toiminnallinen kaksikielisyys ei tarkoita täydellistä kaksikielisyyttä, vaan kieli omaksutaan käytännön kokemusten kautta. Omaksuttava kieli ei ole kielenopetuksen kohde, vaan sitä käytetään opetuksen välineenä. Tavoitteena on ohjeistuksen sekä toiminnan (esim. leikin, laulujen ja lorujen) avulla oppia toisen kielen arkikäyttöä. Myös vieraan kielen kulttuurin tuntemuksen parantaminen ja kieliryhmien lähentyminen ovat tavoitteita.

Lähipäiväkoti
- Helpottamaan arjen logistiikkaa!

Varmista arjen sujuvuus valitsemalla lähipäiväkoti, joka sijoittuu järkevästi hyvien julkisten liikenneyhteyksien, työpaikan tai kodin yhteyteen. On tärkeää, että perheen arki säilyy sujuvana, vaikka vanhemmat käyvätkin töissä. Mieti siis kuinka paljon aikaa olet valmis käyttämään päivittäin esimerkiksi matkoihin aikaa!