• Finska
  • Engelska
  • Svenska

ANKKALAMPI - ANKDAMMEN - DUCKIES

Den bästa småbarnspedagogiken i stan

Våra daghem är små, hemtrevliga och funktionellt tvåspråkiga daghem, där man försäkrar att barnens vardag är av hög kvalitet och där barnen har lugnt och fritt att växa och utvecklas.

EN HÖG KVALITET PÅ BARNENS VARDAG

På Ankdammen försäkrar vi barnets möjlighet att växa i en lugn miljö! Nöjda kunder är en grundförutsättning för ett privat daghem. Nyckeln till överlevnad är småbarnspedagogik av hög kvalitet och god service. Daghemmets hjärta är dess personal. Personalens professionalism, motivation och förmåga att ta barnens perspektiv säkerställer barnens vardag. Daghemmet Ankdammen är en organisation som ständigt utvecklas, vars verksamhet baserar sig på gott samarbete med familjer och en långsiktig fostringsgemenskap!

VERKSAMHETSIDÉ

Ankdammen är ett privat daghem där man prioriterar välbefinnande, högkvalitativ vardag och funktionell tvåspråkighet. Samtidigt är det en arbetsplats för en professionell och motiverad personal och ett alternativ för föräldrar som är engagerade i ett pedagogiskt samarbete med daghemmet, där barn, personal och föräldrar interagerar med varandra. Daghemmet Ankdammen erbjuder barnet en säker miljö för tillväxt och aktivitet, där den pedagogiska verksamheten sker på barnets modersmål. Verksamheten baserar sig på funktionell tvåspråkighet och genom att ta hänsyn till och stöda det enskilda barnets personliga utveckling, lär sig barnet daghemmets andra språk i vardagen.

FUNKTIONELL TVÅSPRÅKIGHET – EN ENKEL VÄG FÖR DITT BARN ATT LÄRA SIG SPRÅK!

Daghemmet Ankdammen erbjuder barnet en säker miljö för tillväxt och aktivitet. Verksamheten baserar sig på funktionell tvåspråkighet och undervisningen sker på antingen barnets modersmål eller på daghemmets andra språk. Under den planerade pedagogiska verksamheten får barnet höra och experimentera med de båda språken.
Funktionell tvåspråkighet är en verksamhetsmodell där ett främmande språk lärs genom att använda det i naturliga sammanhang och meningsfulla situationer. Funktionell tvåspråkighet betyder inte fullständig tvåspråkighet utan språk lärs genom praktisk erfarenhet. Språket som ska läras är inte föremål för språkundervisning utan används som ett undervisningsverktyg.
Målet är att via en daglig användning av det andra språket genom instruktioner och aktiviteter (t.ex. lek, sånger och rim) lära sig det andra språket. Att bekanta sig med och förbättra kunskapen i det andra språkets kultur är också ett mål i en funktionell tvåspråkig verksamhet.

NÄRA HEMMET - FÖR ATT GÖRA DIN VARDAG LÄTTARE!

Trygga en smidig vardag genom att välja ett daghem som är nära hemmet eller som är smart beläget med tanke på kollektiv trafik och arbetsplats. Det är viktigt att familjens vardag fungerar smidigt även när föräldrarna är på jobb. Tänk på hur mycket tid du är villig att lägga på till exempel arbetsresor varje dag!