fbpx
  • Suomi
    • ruotsi
    • englanti

Töölön Ankkalampi – Duckies

Töölönkatu 2, 00100 Helsinki
Mini-Ankat 050 364 9020
Midi-Ankat 050 465 1225
Maxi-Ankat 050 414 2143
Mestari-Ankat 050 406 2049
Viskari-Ankat 050 406 2049
toolo@ankkalampi-ankdammen.fi
Aukioloaika: 8.00 – 17.00

AJANKOHTAISTA

”Töölön Ankkalampi-Duckies on kansainvälinen yksikkö Helsingin keskustassa. Meillä oppimisympäristöinä toimivat alueen monipuoliset kulttuurikohteet ja ulkoilualueet. Töölön Mini-Ankoissa syli, leikki, monipuolinen toiminta ja ulkoilu luovat turvallisuutta kasvaa ja kehittyä.”

Talon vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Kirsi Karjalainen

Töölön Ankkalampi – Duckies

Töölön Ankkalampi tarjoaa laadukasta varhaiskasvatusta Helsingin keskustan tuntumassa, museoiden ja Eduskuntatalon naapurissa. Yksikkömme on kodinomainen ja lämminhenkinen kansainvälinen päiväkoti, jossa toteutamme laadukasta varhaiskasvatusta moderneissa tiloissa ikäryhmätasoisesti lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Oma kieli kullan kallis, mutta meidän lapset oppivat toimimaan kahdella kielellä, suomeksi ja englanniksi.  

Jokainen lapsi on meille ainutlaatuinen ja tarvitsee turvallisen oppimis- ja kasvuympäristön. Huomioimme toiminnassamme jokaisen lapsen tarpeet ja harjoittelemme niitä yhdessä arjen eri tilanteissa. Opettelemme uusia asioita leikin, liikkumisen, oivaltamisen ja oppimisen ilon kautta. Osallisuus ja yhdessä toimiminen opettavat lapsille arjen taitoja. Ankkalammen aikuisten ja vanhempien kasvatuskumppanuus luo hyvät edellytykset lapsen tasapainoiselle kasvulle ja kehitykselle.  

Töölön Mini-Ankkojen turvallisessa ja rauhallisessa kasvu- ja oppimisympäristössä jokainen lapsi huomioidaan yksilöllisesti. Selk päivärytmi ja turvalliset rutiinit antavat raamit toimivaan arkeen sekä ikätasoiseen kasvuympäristöön. Arjessamme keskitymme turvallisuuden luomiseen, kiireettömyyteen sekä leikkiin.  

Pieni ryhmäkoko, kodinomainen ympäristö sekä ammattitaitoiset aikuiset takaavat lasten yksilöllisten tarpeiden huomioinnin sekä kasvurauhan. Meillä lapsi saa kasvaa arvokkaana yksilönä pienessä ryhmässä tuttujen aikuisten ja lapsien kanssa. Arvostamme avointa ja luottamuksellista yhteistyötä perheiden kanssa.  

RYHMÄT: Mini-Ankat, Midi-Ankat, Maxi-Ankat, ja Mestarit-Ankat