fbpx

VIIKKOKIRJE – VECKOBREV 11/2022

MAXIT / MAXINA

Viskarit aloittivat tällä viikolla tiedeprojektin aiheella tekniikka. Olemme miettineet mikä tekniikka on ja tutkineet ympäristöämme etsien tekniikkaa. Lähdimme torstaina kirjastoon hakemaan aiheeseen liittyviä kirjoja, siellä viihdyimme pitkään selaillen kirjoja. Viikon aikana olemme myös tehneet laskutehtäviä sekä lukeneet VahvuusVariksesta, seuraavan tarinan aiheella reiluus. Perjantaina leikimme auringon paisteessa Taiviksessa ja teimme kävelyretken pitkin rantaa.

Viskarna började denna vecka, sitt forskningsprojekt med temat teknik. Vi har funderat vad är teknik och forskat vår omgivning och sökt efter teknik. Vi hade på torsdag utflykt till biblioteket för att söka böcker angående temat. Vi trivdes ett bra tag där läsandes böcker. Under veckan har vi också gjort räkneuppgifter samt läst följande kapitel i VahvuusVaris om att vara rättvis. På fredag lekte vi i Taivis i solsken och gick på en promenad längs med stranden.

Ensi viikolla (vk 12) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 12) program
(HUOM! Toiminta alkaa aina klo 9.15 / OBS! Verksamheten börjar alltid kl. 9:15)

MA/MÅN 21.3. AnkkaDigi-hetki / AnkaDigi-stund

TI/TIS 22.3.      Muskari / Muskare

KE/ONS 23.3.  Askartelu / Pyssel

TO/TOR 24.3.  Retki Seurasaareen, lähtö 9.10 / Utfärd till Fölisön, start 9:10

PE/FRE 25.3.   Tiedeprojekti / Forskningsprojekt

_______________________________________________________________________________________


MIDIT / MIDINA

Midien viikko alkoi ulkoilulla ja uudella tunneteemalla. Tällä viikolla aiheena oli vihainen/kiukku ja olemme keskustelleet siitä, että saa olla vihainen, mutta ei saa vihaisena satuttaa itseään tai muita eikä rikkoa tavaroita. Olemme myös katselleet Reima Räiske ohjelmaa, jossa Reimalle joka jaksossa annetaan vinkkejä, miten voi rauhoittua, kun kiukuttaa. Lapset ovat hienosti myös keskustelleet aiheesta ja tuoneet esille tapoja, miten kaveria voi rauhoitella. Viikon aikana olemme myös askarrelleet kevätlintuja, vierailleet kirjastossa ja pitäneet satuhetken.

Midinas vecka började med utevistelse och ett nytt känslotema. Den här veckan var temat ilska/arg och vi har diskuterat om att man får vara arg men att man inte får skada sig själv eller andra eller söndra saker då man är arg. Vi har också tittat på Reima Räiske programmet, där Reima i varje avsnitt får ett tips om hur man kan lugna sig då man är arg. Barnen har även fint diskuterat om ämnet och fört fram olika sätt på vilka man kan lugna ner en kompis. Under veckan har vi också pysslat vårfåglar, besökt biblioteket och haft sagostund.

Ensi viikolla (vk 12) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 12) program
(HUOM! Toiminta alkaa aina klo 9.15 / OBS! Verksamheten börjar alltid kl. 9:15)

MA/MÅN 21.3. Start-kerho / Start-klubb

TI/TIS 22.3.     Muskari / Muskare

KE/ONS 23.3.   Askartelu / Pyssel

TO/TOR 24.3.  Retki Seurasaareen, lähtö 9.10 / Utfärd till Fölisön, start 9:10

PE/FRE 25.3.  Lauluhetki / Sångstund

_______________________________________________________________________________________


MINIT / MININA

Minit ovat viettäneet viikkoa keväisestä auringosta nauttien. Maanantaina viihdyimme palloleikkien parissa ja tunnistimme palloista eri värejä. Tiistaina ulkoilimme Taiviksessa yhdessä koko talon kesken. Keskiviikkona otimme Minien toiveesta kirjoja mukaan terassille ja luimme niitä auringon lämmittäessä meitä. Teemana oli Muumikirjat, jotka liittyivät myös torstain askarteluumme. Kuluneen kauden aikana Minit ovat kehittyneet paljon hahmottamisessa ja sitä harjoiteltiin lisää torstaina muumiaskartelussa. Jokainen pääsi liimaamaan omalle muumihahmolle eri kasvojenosia. Viikon päätimme perjantaina lähtemällä kevään ensimmäiselle retkelle Arabiaan. Jokaisesta Ministä oli jännää päästä ratikan kyytiin ja siitä riitti ihmettelemistä koko loppu päiväksi.

Minina har njutit av vårsolen den här veckan. På måndag hade vi roligt med bollekar och vi kände igen de olika färgerna på bollarna. På tisdag hade vi utevistelse i Taivis tillsammans med hela huset. På onsdag tog vi med böcker till terrassen som Minina önskat och läste dem medan solen värmde oss. Som tema hade vi Muminböcker som också relaterade till torsdagens pyssel. Under den gångna terminen har Minina utvecklats mycket i gestaltning och det övade vi mer på under torsdagens muminpyssel. Alla fick limma olika ansiktsdelar på sin egen muminfigur. Vi avslutade veckan på fredag med att fara på vårens första utfärd till Arabia. Alla Minin tyckte det var spännande att få åka spåra och förundrades över det resten av dagen.

Ensi viikolla (vk 12) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 12) program
(HUOM! Toiminta alkaa aina klo 9.15 / OBS! Verksamheten börjar alltid kl. 9:15)

MA/MÅN 21.3.  Terassileikkejä / Terrasslekar

TI/TIS 22.3.      Muskari / Muskare

KE/ONS 23.3.   Toivelauluhetki / Önskesångstund

TO/TOR 24.3.  Askartelua / Pyssel

PE/FRE 25.3.   Retki kirjastoon / Utfärd till biblioteket
_______________________________________________________________________________________


Muuta huomioitavaa!

  • Puhelinnumerot: MAXIT & MIDIT 046-922 5422 MINIT 050-313 6060

Annan viktig information!

  • Telefonnummer: MAXINA & MIDINA 046–922 5422 MININA 050-313 6060