fbpx

VIIKKOKIRJE – VECKOBREV 48/2021    

MAXIT / MAXINA

Maxit aloittivat viikkonsa Taiviksessa, jonka jälkeen teimme Viskari tehtäviä. Tällä viikolla harjoittelimme Viskarissa erilaisten kynätehtävien muodossa geometrisia muotoja sekä päättelykykyä. Pelasimme myös yhdessä Aliasta, jossa pääsee hyvin kehittämään loogista ajattelukykyä. Olemme myös lukeneet paljon Mauri Kunnas – Suomen historia kirjaa, lapset ovat kuunnelleet mielenkiinnolla kirjan kertomuskia. Viikolla ehdimme myös laulaa Muskarissa, pitää presidenttivaalit sekä juhlia itsenäisyyspäivää. Juhlistimme itsenäisyyspäivää linnanjuhlien merkeissä, Meclun presidenttipari otti vieraat vastaan, kohotimme maljat ja lopuksi pidimme tanssiaiset.

Maxina började sin vecka med utevistelse i Taivis varefter de gjorde Femmis uppgifter. Vi har denna vecka övat på geometriskaformer och tankeförmågan genom olika pen övningar. Vi spelade också tillsammans Alias, där man får bra övning på logisktänkande. Vi har också läst mycket Mauri Kunnas – Finska historien boken och barnen har lyssnat väldigt intresserade på historierna. I veckan han vi också haft Muskare, presidentval och firat självständighet. Vi firade självständighet med egen Slotts bal. Presidentparet tog gästerna emot, så skålade vi till Finland och hade dans.

 

Ensi viikolla (vk 49) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 49) program

(HUOM! Toiminta alkaa aina klo 9.15 / OBS! Verksamheten börjar alltid kl. 9:15)

MA/MÅN 6.12.  Päiväkoti kiinni / Daghemmet stängt

TI/TIS 7.12.      Muskari / Muskare

KE/ONS 8.12.   Ulkoilu & satuhetki / Utevistelse & sagostund

TO/TOR 9.12.   Pitkä ulkoilua / Lång utevistelse

PE/FRE 10.12.  Leivotaan piparkakkuja / Vi bakar pepparkakor

________________________________________________________________________________________

 

MIDIT / MIDINA

Midit aloittivat viikkonsa ulkoilun ja Start-kerhon merkeissä. Tällä viikolla aiheena oli nähdä muita. Kävimme läpi, miten muita voi ottaa huomioon ja miten lukea kaverin tunnetiloja. Tiistaina oli tuttuun tapaan muskarin vuoro, jolloin saimme laulaa joululauluja. Viikon aikana olemme myös ulkoiltu ihanassa pakkassäässä ja nautittu lumen ja talven tulosta sekä askarreltu itsenäisyyspäivää ja joulua varten. Viikon päätteeksi vietimme itsenäisyyspäivän juhlia, jossa saimme tervehtiä Meclun omaa presidenttiparia, kohottaa maljat Suomelle ja tanssia!

Midina började veckan med utevistelse och Start-klubben. Den här veckan var temat att se andra. Vi gick igenom hur man kan ta andra i beaktande och hur man kan läsa av kompisens känslotillstånd. På tisdag hade vi som vanligt muskare där vi fick sjunga julsånger. Under veckan har vi också vistats ute i det härliga vintervädret och njutit av att snön och vintern kommit samt pysslat inför självständigheten och julen. Vi avslutade veckan med självständighetsfest där vi fick hälsa på Meclus egna presidentpar, lyfta en skål för Finland och dansa!

 

Ensi viikolla (vk 49) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 49) program

(HUOM! Toiminta alkaa aina klo 9.15 / OBS! Verksamheten börjar alltid kl. 9:15)

MA/MÅN 6.12. Päiväkoti kiinni / Daghemmet stängt

TI/TIS 7.12.     Muskari / Muskare

KE/ONS 8.12.  Ulkoilu & satuhetki / Utevistelse & sagostund

TO/TOR 9.12.  Pitkä ulkoilua / Lång utevistelse

PE/FRE 10.12. Leivotaan piparkakkuja / Vi bakar pepparkakor

_______________________________________________________________________________________

 

MINIT / MININA

Maanantaina Minit leikkivät talvisessa säässä terassilla, siellä Minit ihmettelivät taivaalta putoavia lumihiutaleita. Tiistaina oli tuttuun tapaan muskarin vuoro, jolloin saimme laulaa joululauluja. Viikon aikana olemme myös ulkoiltu ihanassa pakkassäässä ja nautittu lumen ja talven tulosta sekä askarreltu itsenäisyyspäivää ja joulua varten. Viikon päätteeksi vietimme itsenäisyyspäivän juhlia, jossa saimme tervehtiä Meclun omaa presidenttiparia, kohottaa maljat Suomelle ja tanssia!

På måndag lekte Minina ute på terrassen och förundrade sig över snöflingor som föll sakta ner från himlen. På tisdag hade vi som vanligt muskare där vi fick sjunga julsånger. Under veckan har vi också vistats ute i det härliga vintervädret och njutit av att snön och vintern kommit samt pysslat inför självständigheten och julen. Vi avslutade veckan med självständighetsfest där vi fick hälsa på Meclus egna presidentpar, lyfta en skål för Finland och dansa!

 

Ensi viikolla (vk 49) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 49) program

(HUOM! Toiminta alkaa aina klo 9.15 / OBS! Verksamheten börjar alltid kl. 9:15)

MA/MÅN 6.12. Päiväkoti kiinni / Daghemmet stängt

TI/TIS 7.12.     Muskari / Muskare

KE/ONS 8.12.  Ulkoilu & satuhetki / Utevistelse & sagostund

TO/TOR 9.12.  Pitkä ulkoilua / Lång utevistelse

PE/FRE 10.12. Leivotaan piparkakkuja / Vi bakar pepparkakor

_______________________________________________________________________________________

Muuta huomioitavaa!

  • Puhelinnumerot: MAXIT & MIDIT 046-922 5422 MINIT 050-313 6060

Annan viktig information!

  • Telefonnummer: MAXINA & MIDINA 046–922 5422 MININA 050-313 6060