fbpx

VIIKKOKIRJE – VECKOBREV 46/2021

Kapteenien alkuviikon aikana ehdittiin pitkän ulkoilun lisäksi käydä kirjastoretkellä. Nyt on taas mukava lukea ja kuunnella uusia jännittäviä satuja. Keskiviikkona pelailtiin ja moni valitsikin yllättäen palapelin yhdessä ystävän kanssa tehtäväksi. Torstai vietettiin tuttuun tapaan Siljan muskarissa ja leikkien. Kapteenien viikko lopetettiin hauskoin joululauluin viikonloppua odotellessa.

Mestarit aloittivat viikkonsa kertaamalla lukuvuoden alussa itse laaditut eskarisäännöt. Keskustelimme ryhmässä kaveritaidoista ja pohdimme yhdessä mitkä asiat ovat tärkeitä arjessa, jotta kaikki tuntee itsensä nähdyksi ja osaksi ryhmää. Viskarit aloittivat viikkonsa harjoittelemalla numeroa 7. Tiistaina Mestarit keskittyivät eskarikirjan tehtäviin L-kirjaimen parissa, kun Viskarit harjoittelivat vesiväreillä vihan tunteen ilmaisua. Vaikka jouluun on vielä yli kuukausi, niin päätimme hyvissä ajoin aloittaa joululaulujen harjoittelun yhdessä, piristääkseen Mestareiden ja Viskareiden arkea. Torstaina olikin jälleen tuttuun tapaan muskari- sekä leikkipäivä, ja perjantaina harjoittelimme kädentaitoja, keskittymistä ja pitkäjänteistä työntekoa vohvelikankaan parissa.

 

Kaptenernas vecka startades med förutom lång utevistelse också med ett biblioteksbesök. Nu får vi igen läsa och lyssna till nya spännande sagor. På onsdagen hade vi speldag och flera av barnen valde till vår förvåning att ta ett pussel med en kompis istället för ett spel. Torsdagen gick som vanligt med Siljas musiklekskola och lek. Kaptenernas vecka avslutades med julsånger ch i väntan på helgen.

Mästarna började veckan med att gå igenom förskolereglerna som vi skrev tillsammans i början av läsåret. Vi funderade på kompisfärdigheter och vad var och en kan göra för att alla ska känna sig sedda och delaktiga i vardagen. Femmisarna började sin vecka med att öva på nummer 7. På tisdagen koncentrerade Mästarna sig på förskoleuppgifter och arbetade med bokstaven L medan Femmisarna övade på att utrycka känslor genom vattenmålning. På onsdagen piggade Mästarna och Femmisarna tillsammans upp det gråa vädret med att lyssna och sjunga julsånger. På torsdagen fick vi sjunga lite till med Silja i muskaren. På fredagen övade vi på att sy våffeltyg samtidigt som vi övade på våra handfärdigheter, koncentration och på att arbeta en längre tid med ett och samma projekt.

 

Kapteenit / Kaptenerna

Ma 22.11.: Pitkä ulkoilu / Lång utevistelse

Ti 23.11.: Retki Meripuistoon, lähtö klo 9 / Utfärd till havsparken, start kl. 9

Ke 24.11.: Riimejä / Rim

To 25.11.: Muskari & leikkipäivä / Muskare & lekdag

Pe 26.11: Laulutuokio & puurojuhla / Sångstund & grötfest

 

Viskarit / Femmisarna

Ma 22.11.: Numero 8 / Nummer 8

Ti 23.11.: Retki Meripuistoon, lähtö klo 9 / Utfärd till Havsparken, start kl. 9

Ke 24.11.: Tunnetaidot: suru / Känslofärdigheter: ledsen

To 25.11.: Muskari & leikkipäivä / Muskare & lekdag

Pe 26.11.: Kädentaitot & puurojuhla / Handfärdigheter & grötfest

 

Mestarit / Mästarna

Ma 22.11.: Laskutehtäviä / Räkneuppgifter

Ti 23.11.: Retki Meripuistoon, lähtö klo 9 / Utfärd till Havsparken, start kl- 9

Ke 24.11.: Kellon harjoittelua / Övning av klockan

To 25.11.: Muskari & leikkipäivä / Muskare & lekdag

Pe 26.11.: Laulutuokio & puurojuhla / Laulutuokio & grötfest

Viikko-ohjelma voi muuttua tarvittaessa. / Vid behov kan veckoschemat ändra sig.

 

Tärkeitä päivämääriä / Viktiga datum

3.12. Itsenäisyyspäiväjuhlat / Självständighetsdagsfest
16.12. Joulujuhla klo 16:00-16:40 / Julfest kl.16:00-16:40

 

Muuta huomioitavaa! / Annat att komma ihåg!

Maxi-Ankat puh. 050 577 1529
Retkipuh. 050 464 0642

 

Terveisin,
Emma, Tia, Isa, Jenni, Lina ja Shaidell