fbpx

VIIKKOKIRJE – VECKOBREV 44/2021    

MAXIT / MAXINA

Maanantaina tutkimme miten vesialueet ovat merkattu karttaan ja paljonko erilaisia vesialueita löytyy mm. Töölössä, Lapissa Etiopiassa ja Portugalissa. Viskarit innostuivat kovasti tutkimaan maapalloa ja vesialueita. Ensiviikolla jatkamme vielä vesiteemaa ja teemme erilaisia kokeita Viskarissa. Viikolla ehdimme myös laulaa muskarissa, leikkiä pitkään Taiviksessa ja Kirjailijan puistossa sekä askarrella. Viikon päätteeksi pääsimme etäkonsertille, jossa lauloimme ja tanssimme Arne Alligaattorin mukana!

På måndag forskade vi hur vattenområden är märkta på kartan och hur mycket olika vattenområden det finns t.ex. i Lappland, Etiopien och Portugal. Femmisarna blev väldigt intresserade av att forska jorden och olika vattenområden. Nästa vecka fortsätter vi ännu med vårt vattentema genom att göra olika experiment. Under veckan han vi också sjunga i muskaren, leka länge i Taivis och Författareparken samt pyssla. Vi avslutade veckan med distanskonsert, där vi dansade och sjöng med arne Alligator!

 

Ensi viikolla (vk 45) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 45) program

(HUOM! Toiminta alkaa aina klo 9.15 / OBS! Verksamheten börjar alltid kl. 9:15)

MA/MÅN 8.11.   Viskari toimintaa: Vesi ja sen eri muodot / Femmis verksamhet: Vatten och dess former

TI/TIS 9.11.       Muskari / Muskare

KE/ONS 10.11.   Ulkoilua ja isänpäivä juhlintaa / Utevistelse & farsdags firande

TO/TOR 11.11.   Valokuvaus 9.00 / Fotografering 9:00

PE/FRE 12.11.    Rodigogga, lähtö 9.15 / Rodigogga, start 9:15

________________________________________________________________________________________

 

MIDIT / MIDINA

Tällä viikolla Midit ovat ulkoilleet Taiviksessa ja Kirjailijan puistossa. Maanantain Start-kerhon aiheena on ollut pelko/pelästynyt. Mietimme mitä kaikkea voi pelätä ja pelottaako myös aikuisia joskus. Midit ovat myös olleet innoissaan mukana muskarissa sekä askarrelleet. Piirissä tehtäväkortit ovat olleet suosiossa sekä numeroiden harjoittelu laulujen kautta. Perjantaina pääsimme mukaan etäkonsertiin, jossa lauloimme ja tanssimme Arne Alligaattorin mukana!

Denna vecka har Midina haft långa utevistelser både i Taivis och Författareparken. På måndagens Start-klubb gick vi igenom känslan rädd/bli skrämd. Vi funderade vad allt kan man vara rädd för och kan också vuxna ibland vara rädda. Midina har varit ivrigt med i veckans muskare samt hunnit pyssla. I samlingen har uppgiftskorten varit populära samt sifferövningar genom sång. På fredag fick vi vara med på distanskonsert och dansade till Arne Alligator!

 

Ensi viikolla (vk 45) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 45) program

(HUOM! Toiminta alkaa aina klo 9.15 / OBS! Verksamheten börjar alltid kl. 9:15)

MA/MÅN 8.11.   Delfiinit: Start-klubben, Valaat: satuhetki

Delfinerna: Start-kerho, Valarna: sagostund

TI/TIS 9.11.       Muskari / Muskare

KE/ONS 10.11.  Ulkoilua ja isänpäivä juhlintaa / Utevistelse & farsdags firande

TO/TOR 11.11. Valokuvaus 9.00 / Fotografering 9:00

PE/FRE 12.11.   Delfiinit: Rodigogga lähtö 9.15, Valaat: AnkkaDigi

Delfinerna: Rodigogga start 9:15, Valarna: AnkaDigi

________________________________________________________________________________________

 

MINIT / MININA

Minit ovat tällä viikolla aloittaneet uuden teeman, satujen maailma ja leikki. Kuukauden aikana luemme erityisen paljon erilaisia satuja ja askartelemme satuihin liittyvää sekä pitämään ohjattua leikkiä. Minit ovatkin nyt alkaneet leikkimään entistä enemmän yhdessä ja löytämään yhteisen sävelen. Viikkoon on myös mahtunut pitkiä ulkoiluja, muskaria, askartelua ja etäkonserttia. Nimittäin perjantaina pääsimme tanssimaan Arne Alligaattorin mukana!

Minina har denna vecka börjat med nytt månadstema, sagornas värld samt lek. Under november kommer cvi läsa extra mycket sagor och pyssla enligt sagotema samt satsa på ledd lek. Minina har nu på senaste tiden börjat leka ännu mer tillsammans och hittat gemenskap. Under veckan har Minina också hunnit med långa utevistelser, muskare, pyssel samt distanskonsert. Nämligen på fredag fick vi vara med och dansa tillsammans med Arne Alligator!

 

Ensi viikolla (vk 45) ohjelmassa / Nästa veckas (vk 45) program

(HUOM! Toiminta alkaa aina klo 9.15 / OBS! Verksamheten börjar alltid kl. 9:15)

MA/MÅN 8.11.   Ulkoilu & satuhetki / Utevistelse & sagostund

TI/TIS 9.11.       Muskari / Muskare

KE/ONS 10.11.  Ulkoilua ja isänpäivä juhlintaa / Utevistelse & farsdags firande

TO/TOR 11.11. Valokuvaus 9.00 / Fotografering 9:00

PE/FRE 12.11.  AnkkaDigi / AnkaDigi

________________________________________________________________________________________

Muuta huomioitavaa!

  • Puhelinnumerot: MAXIT & MIDIT 046-922 5422 MINIT 050-313 6060

Annan viktig information!

  • Telefonnummer: MAXINA & MIDINA 046–922 5422 MININA 050-313 6060