fbpx
Ankkalampi logo
Previous
Next

Jupperin Ankkalampi – Duckies

Tammipääntie 55, 02730 Espoo
Minit 045 132 2970
Midit & Maxit 050 321 2765
Talon vastaava 050 441 8808
jupperi@ankkalampi-ankdammen.fi
Aukioloaika: 7.30 – 17.00

AJANKOHTAISTA

”Turvallisessa ja kodinomaisessa yksikössämme tarjoamme laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatustoimintaa, jossa yhteistyötä tehdään perheiden kanssa suurella sydämellä. Lapsilähtöisessä arjessa jokainen lapsi huomioidaan lapsen ikä- ja kehitystason mukaisesti.”

Talon vastaava varhaiskasvatuksen opettaja
Minna Tuila

Jupperin Ankkalampi – Duckies

Jupperin Ankkalammessa tarjoamme laadukasta varhaiskasvatusta kodinomaisissa ja virikkeellisissä tiloissamme ikäryhmätasoisesti lapsen yksilölliset tarpeet huomioiden. Toiminnassamme korostamme lapsilähtöisyyttä, kodinomaisuutta, turvallisuutta ja elämyksellisyyttä. Vanhempien osallistaminen on merkittävässä roolissa arjessamme sekä avoin ja joustava yhteistyö. Toiminnallisesti kaksikielisessä päiväkodissamme lapset oppivat saman katon alla sekä suomea että englantia.

Jupperin Ankkalammessa lapsen turvallinen ja kiireetön päivä on meille tärkeää. Rakennamme arjen toimintakulttuurimme painottamalla leikkiä, tunnetaitoja ja liikkumista lähiluonnossa.  Jokainen lapsi kohdataan arjessa omana arvokkaana yksilönään sensitiivisten varhaiskasvattajiemme kohtaamana. Kodinomaisen päiväkodin ja pienten ryhmien ansiosta tunnemme hyvin lapset, jolloin meillä on mahdollisuus rikastuttaa lapsen yksilöllisiä taitoja ja kannustamaan lasta toimimaan myös oman mukavuusalueensa ulkopuolella.

RYHMÄT: Mini-Ankat ja Maxi-Ankat