fbpx
  • Suomi

Kasvatuskumppanuuskirje /tammikuu2021

Lapsen mielen hyvinvointi

Ankkalammen asiakaslupauksessa jokaiselle lapselle tarjotaan kodinomainen ympäristö,
jossa lapsi tulee kuulluksi ja kohdatuksi päivähoidon arjessa. Tässä arjessa päiväkodin
varhaiskasvattajilla on merkittävä rooli tukea lapsen mielen hyvinvointia monin eri
tavoin. Lapsen mielen hyvinvointia vahvistavat esimerkiksi tunne- ja kaveritaitojen
opetteleminen ja harjoittelu, turvallisten aikuisten läsnäolo sekä säännöllinen ja
ennakoitava päivärytmi. Lasten mielen hyvinvointia edistetäänkin parhaiten olemalla
aidosti läsnä kaikissa päivittäisissä kohtaamisissa.

Ankkalammessa jokainen lapsi tulee huomioiduksi omana ainutlaatuisena yksilönään ja
päiväjärjestys rutiineineen tarjoaa päiväkodissa lapsille turvallisuuden tunteen.
Turvallinen ja virikkeellinen kasvuympäristö yhdessä suunniteltujen päiväohjelmien
kanssa ohjaavat lapsen arkea. Tunnetaitoja harjoitellaan ikätasoisesti monissa leikeissä
sekä mallintamalla ja nimeämällä niitä. Tärkeitä kaveritaitoja harjoitellaan päivittäin
myös arkisissa vuorovaikutustilanteissa, opettelemalla sosiaalisia taitoja sekä
kannustamalla kavereita. Lapset ovat mukana luomassa oman ryhmän sääntöjä sekä
rakentamalla aikuisen tuella ryhmään hyvän ja hyväksyvän ilmapiirin. Empatiakykyä
harjoitellaan päivittäisissä leikeissä sekä kaverikohtaamisissa. Myös itsetuntoa
vahvistetaan päiväkotipäivän aikana. Positiivisen minäkuvan muodostuminen on erityisen
tärkeää lapselle.

Lapsen mielen hyvinvointia on tärkeä tukea myös kotona. Kodin päivittäiset rutiinit
tarjoavat lapsille samaa turvallisuutta kuin päiväkodissakin, mahdollistaen samalla
arvokkaita yhdessäolon hetkiä perheen parissa. Lapsen hyvä ja toimiva arki rutiineineen
rakentuu lapsen huolenpitoon kuuluvista asioista: monipuolisista ruokailuista, riittävästä
unesta ja levosta, ihmis- ja ystävyyssuhteiden vaalimisesta sekä liikkumisesta ja
mielekkäistä harrastuksista. Siihen kuuluu myös yhdessä olo, ennakoitavuus ja läsnäolo.
Kiireetön tunnelma ja rento ilmapiiri hellii sekä lasten mutta myös aikuisten
mielenterveyttä. Tällaiset hetket tarjoavat myös hyvän pohjan vuorovaikutukselle ja
arjen kohtaamisille.

Joululoma on ohi ja uusi vuosi on koittanut. Huolimatta poikkeuksellisesta kuluneesta ja
raskaastakin vuodesta, meillä kaikilla on mahdollisuus vaikuttaa siihen millä tavalla
vastaanotamme tulevaa. Muistakaa nauttia yhdessä olosta ja vaalita pieniä yhdessä olon
kohtaamisen hetkiä pienten parissa arjen keskellä.

Anniina Järvenpää,
Ankkalammen asiakkuusvastaava & varhaiskasvatuksen talovastaava

 

Kasvatuskumppanuuskirje tammikuu 2021PDF  (FI,SV,ENG)

 

Päiväkoti lasten lukuheti