fbpx
  • Svenska
    • Finska
    • Engelska

FRÅGOR OCH SVAR

Ja. Förskolegrupperna i Ankdammen heter Mästare-Ankor. Verksamheten baserar sig på den nationella planen för grunderna för småbarnspedagogiken samt de centrala innehållen och målen för de kommunala planerna gällande grunderna för förskolundervisningens läroplan. Föreskolegrupper bildas då det är tillräcklig mängd barn i förskoleålder som anmäler sig till Mästare-Ankorna (I Helsingfors är minimigränsen för en grupp 7 barn).
Våra daghem är öppna mellan klockan 8-17. I huvudstadsregionen öppnar Ankdammen i Baggböle och Larsvik klockan 7.45. Martinmäen Ankkalampi i Åbo öppnar klockan 7.15. I huvudstadsregionen är daghemmen alltid stängda hela juli (1.7-31.7) samt mellan jul och nyår (24.12-1.1).
DAGSSCHEMA I ANKDAMMEN 8.00 Daghemmet öppnar
8.00 – 8.20/8.30 Morgonmål
9.00 – 10.45/11.00 Verksamhet och utevistelse
10.45/11.00 Morgonsamling
11.00/11.15 Lunch
12 – 14 Vila och lugna lekar
14.00 Mellanmål
14.30 Verksamhet
15.30/16.00 Utevistelse
17.00 Daghemmet stänger
Dagsschemat kan variera beroende på enhet
I Ankdammen äter vi mångsidigt och hälsosamt. Till morgonmål serveras gröt och en gång i veckan bröd och frukt eller jogurt med mysli. Vår mångsidiga lunch och sallad kommer från Compass Group.
Vi erbjuder även dagligen mellanmål, som antingen tillreds på daghemmen eller kommer färdigt från Compass Group. Vår matlista är planerad i samarbete med en kostrådgivare. På vår hemsida finner ni varje veckas matlista och produktinformation. För en tilläggsavgift är det möjligt att beställa egen mat åt allergibarn.
Våra daghem har små barngrupper och barnen är indelade enligt ålder. I Mini-Ankorna är det max 12 barn under 3 år och i grupperna med över 3 åringar max 14 barn.
I Ankdammen arbetar en motiverad och professionell personal. Våra team består av lärare- och barnskötare inom småbarnspedagogiken samt daghemsbiträde. I varje grupp arbetar åtminstone en lärare inom småbarnspedagogiken.
Möjlighet till musiklekskola som är arrangerad av utomstående finns, men verksamheten varierar beroende på enhet. I början av säsongen diskuterar vi intresset bland familjerna, då detta är en tilläggsservice som familjerna bekostar själv. Då hobbyverksamheten ordnas under daghemstid, ger det mera fritid i vardagen.
Ankkalampi

Tule tutustumaan Ankkalampeen